Tren Sion Corn / Santa’s Train

Santa’s train made a visit to Ystalyfera and Godre’r Graig in December. The local children enjoyed seeing Santa and attending the parties in the Ystalyfera Community Hall and Godre’r Graig Workingmen’s Club.

Fe wnaeth trên Siôn Corn ymweld ag Ystalyfera a Godre’r Graig ym mis Rhagfyr. Mwynhaodd y plant lleol y profiad o weld Siôn Corn a mynychu’r partïon yn Neuadd Gymuned Ystalyfera a Chlwb Y Gweithwyr, Godre’r Graig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *