Trefniadau Sul Y Cadoediad 2018 / Armistice Day 2018 Arrangements

Gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant, Ystalyfera am 11yb, ac wedyn cerdded i’r gofeb er mwyn gosod torchau. Bwffe yng Nghlwb Rygbi Ystalyfera yn dilyn y digwyddiad. Croeso i bawb.

Service at St David’s Church, Ystalyfera at 11am followed by march to the cenotaph for wreath laying. Buffet at Ystalyfera Rugby Club following the event. All welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *