Taith Sion Corn Nos Wener / Santa Tour Friday Evening

Bydd Sion Corn yn ymweld â Godre’r Graig, Cilmaengwyn ac Ystalyfera nos Wener yma (14 Rhagfyr) yn ei Drên Nadolig! Bydd yn cyrraedd y Neuadd Gymuned yn Ystalyfera am 4:30yp ac wedyn yn gadael i deithio’r strydoedd. Dewch i’r Neuadd Gymuned am barti Nadolig rhad ac am ddim! Croeso i bawb! Os ni allwch gyrraedd y parti, cofiwch edrych mas am Sion Corn yn pasio eich tŷ chi!

Santa will be visiting Godre’r Graig, Cilmaengwyn and Ystalyfera this Friday evening (14 December) in his Christmas Train! He will arrive at the Community Hall in Ystalyfera at 4:30pm and will be leaving to tour our streets at around 5:30pm. Come along to the free Christmas party at the Community Hall! All welcome! If you can’t get to the party, then make sure to watch out for Santa passing your house in his train!

Manylion y daith / Route details:

Glantwrch
Wern Road 
Commercial Street
Penywern via Alltygrug Road
Pantteg
Ynysydarren Road via Farteg
Hodgsons Road
Graig Newydd 
Gnoll Road
Graig Road
Cilmaengwyn Road
Tanydarren
Pencwmdu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *