Rhag i ni anghofio / Lest we forget – Armistice Day

Ystalyfera Community Council would like to thank everyone who participated in the Armistice Day remembrance service and march through Ystalyfera. It was a pleasure to see so many children and young people marching. Here are some photos of the day.

Hoffai Cyngor Cymuned Ystalyfera ddiolch i bawb a chymerodd rhan yng ngwasanaeth a gorymdaith Goffau’r Cadoediad drwy Ystalyfera. Yr oedd yn bleser i weld cymaint o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan. Isod mae lluniau o’r diwrnod.

            

 

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *