News

Angen Gwirfoddolwyr! / Volunteers Needed!

Mae angen gwirfoddolwyr sy’n gallu gyrru a sy’n berchen ar gar er mwyn casglu rhoddion a’i dosbarthu i’r gymuned. Os oes diddordeb gennych, ffoniwch 07923 986379 neu ewch i https://www.facebook.com/CATCH-279951695486039/ Diolch …

Dosbarthiadau Weight Watchers Classes

Dosbarthiadau Weight Watchers yn Neuadd Gymuned Ystalyfera bob nos Fercher a bore dydd Iau.   Weight Watchers classes at the Ystalyfera Community Hall every Wednesday evening and Thursday morning.   …

Cyfarfod / Meeting

Cyfarfod nesa’r cyngor, nos yfory (20/09/18) am 7yh yn Neuadd Gymunedol Ystalyfera. Croeso i bawb. / Next council meeting, tomorrow evening (20/09/18) at 7pm in Ystalyfera Community Hall. All welcome.

Holiadur / Survey!

Gadewch i ni wybod beth hoffech weld wedi’i wella yn ardal Cyngor Cymuned Ystalyfera. Llenwch ein holiadur nawr https://www.surveymonkey.co.uk/r/75VNQJP Let us know what you would like to see improved in the …

Fforwm Busnes / Business Forum 20/03/18

Ystalyfera Community Council will be holding a Business Forum at 6:30pm on Tuesday 20th March 2018 at the Community Hall, Ystalyfera. All local businesses and members of the public are …

Tren Sion Corn / Santa’s Train

Santa’s train made a visit to Ystalyfera and Godre’r Graig in December. The local children enjoyed seeing Santa and attending the parties in the Ystalyfera Community Hall and Godre’r Graig …