Fforwm Busnes / Business Forum 20/03/18

Ystalyfera Community Council will be holding a Business Forum at 6:30pm on Tuesday 20th March 2018 at the Community Hall, Ystalyfera. All local businesses and members of the public are invited to attend. Come along to tell us about your business and to network with other like-minded people. There will be a presentation from Llinos Haf (Welsh4Business) with an opportunity for you to ask questions on how you can use the Welsh language within your business.

Bydd Cyngor Cymuned Ystalyfera yn cynnal Fforwm Busnes am 6:30yh dydd Mawrth 20ain o Fawrth 2018 yn y Neuadd Gymuned, Ystalyfera. Gwahoddir pob busnes lleol ac aelodau’r cyhoedd i fynychu. Dewch draw i ddweud wrthym am eich busnes ac i rwydweithio รข busnesau eraill. Fe fydd cyflwyniad gan Llinos Haf (Welsh4Business) a fydd yna gyfle i chi ofyn cwestiynau ar sut y gallwch ddefnyddio’r Gymraeg o fewn eich busnes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *