Eich Cynghorwyr Cymuned / Your Community Councillors

 

Rosalyn Davies – Plaid Cymru Godre’r Graig (Cynghorydd Sir / County Councillor) – 01792 862447

Alun Llewelyn – Plaid Cymru Ystalyfera (Cynhorydd Sir / County Councillor) – 01639 849729

Emyr Wyn Williams – Plaid Cymru Godre’r Graig (Cadeirydd / Chair) – 01639 841346

Terry Flynn – Plaid Cymru Godre’r Graig (Is-gadeirydd / Vice-Chair) – 01639 845150

Brian Hastie – Llafur / Labour Godre’r Graig – 01639 843538

Arwel Hughes – Plaid Cymru Ystalyfera – outdoorarwel@gmail.com

Cathy James – Llafur / Labour Ystalyfera –  01639 830764

Ann Jenkins – Plaid Cymru Ystalyfera – gard_7780@btinternet.com

Julie Jones – Plaid Cymru Ystalyfera – julie_geog@hotmail.com

Ann Lewis – Plaid Cymru Ystalyfera – 01639 845637

Bryan Lewis – Llafur / Labour Godre’r Graig – 01792 862745

Tristian Lewis – Plaid Cymru Ystalyfera – tristianlewis@googlemail.com

Rhian Llewelyn – Plaid Cymru Ystalyfera – 01639 849729

Simon Prothero – Plaid Cymru Ystalyfera – 01639 844609

Geraint Williams – Plaid Cymru Godre’r Graig – 01639 841346

 

Grwp Hamdden/Prosiect: / Leisure/Project Group:

Ann Lewis (Cadeirydd / Chair)
Rosalyn Davies
Alun Llewelyn
Emyr Wyn Williams
Bryan Lewis
Tristian Lewis